Wizy do KazachstanuFirma Wizarussia zajmuje się usługami konsularnymi oraz pośrednictwem wizowym. Specjalizujemy się ogólnie rzecz biorąc w kierunkach wschodnich. Poza wizami do Kazachstanu pozyskujemy również wizy do Rosji, wizy na Białoruś oraz wizy do Chin. Poniżej przestawiamy komplet informacji mających pomóc przy uzyskaniu wizy do Kazachstanu. W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktowania się z nami.

Zaproszenia do Kazachstanu - cennik

 • zaproszenie jednokrotne do 30 dni - 260 zł (czas oczekiwania na zaproszenie do 8 dni)
 • zaproszenie dwukrotne - 360 zł (czas oczekiwania na zaproszenie do 8 dni)
 • zaproszenie półroczne - 470 zł (czas oczekiwania na zaproszenie do 8 dni)
 • zaproszenie roczne - 480 zł (czas oczekiwania na zaproszenie do 8 dni)
 • zaproszenie roczne „TELEX” - ekspresowe zaproszenie gotowe w ciągu 3 dni, bezpośrednio wysyłane do ambasady – 1200 zł

Wizy Kazachstan - informacje

Koszt usługi do ambasady (pozyskanie wizy):

 • opłata za pośrednictwo - 120zł

Opłaty konsularne za wizę:

 • jednokrotna wiza turystyczna do 30 dni - 35 EURO
 • dwukrotna wiza turystyczna do 30 dni - 50 EURO
 • wiza prywatna do 30 dni - 50 EURO
 • jednokrotna wiza na okres do 3 miesięcy - 50 EURO
 • dwukrotna wiza na okres do 3 miesięcy - 70 EURO
 • trzykrotna wiza na okres do 3 miesięcy - 90 EURO
 • wiza wielokrotna - 170 EURO
 • jednokrotna wiza tranzytowa - 30 EURO
 • dwukrotna wiza tranzytowa - 60 EURO

Wymagane dokumenty:

 • paszport z min. jedną wolną stroną; jego ważność powinna przewyższać okres żądanej wizy nie mniej niż na 6 miesięcy
 • jeden wypełniony kwestionariusz
 • jedno kolorowe zdjęcie, na jasnym tle o rozmiarze 3,5 na 4,5 cm, nie starsze niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów
 • kserokopia pierwszej strony paszportu (w przypadku, gdy okres ważności paszportu został przedłużony, kserokopia strony, na której widnieje adnotacja o przedłużeniu paszportu)
 • zaświadczenie z miejsca pracy (zaświadczenie z miejsca pracy powinno zawierać informację, gdzie, na jakim stanowisku i od kiedy pracuje interesant)
 • rezerwacja hotelu w Kazachstanie na jego papierze firmowym (kserokopia)
 • podanie z prośbą wyrobienia wizy turystycznej do Republiki Kazachstanu - Pobierz.

Wiza Tranzytowa

Oprócz dokumentów podstawowych wymienionych powyżej, potrzebne są również:

 • zaświadczenie z miejsca pracy (zaświadczenie z miejsca pracy powinno zawierać informację, gdzie, na jakim stanowisku i od kiedy pracuje interesant)
 • ważny bilet przejazdowy - kserokopia biletu na pociąg przejeżdżający przez teren Kazachstanu (np. Moskwa - Taszkient etc.)
 • wiza państwa, do którego wybiera się podróżujący - kserokopia wizy ważnej dla wjazdu do państwa trzeciego (np. Uzbekistan, Kirgistan).

Wiza Biznesowa

Oprócz podstawowych dokumentów wymienionych powyżej, należy dołączyć:

 • podanie z prośbą od organizacji, w której jest zatrudniony interesant, o wyrobienia jednokrotnej wizy biznesowej do Republiki Kazachstanu skierowane do Konsula z zaznaczeniem celu podróży, okresu przebywania i nazwą organizacji zapraszającej.

Wizy do Kazachstanu - niezbędne dokumenty

 • Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy biznesowej do Kazachstanu - podanie
 • Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy do Kazachstanu - podanie
 • Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy do Kazachstanu - wniosek wizowy

Szybki kontakt