Wizy do IndiiProfesjonalne usługi konsularne oraz pośrednictwo wizowe stanowią specjalność firmy Expowiza z Warszawy. W zakres naszych działań wchodzi pozyskiwanie wiz zarówno dla firm oraz działalności gospodarczych, jak i osób prywatnych. Jedną z kategorii wiz, którymi się zajmujemy to wiza Indie. To wyjątkowo atrakcyjny turystycznie kraj, do którego odwiedzenia potrzebna jest właśnie wiza. Z przyjemnością ułatwimy Państwu proces pozyskiwania pozwoleń na przekroczenie granicy Indii z ważną wizą. Wystarczy skontaktować się z nami - biuro Expowiza Warszawa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zaproszeń oraz wiz do Indii.

Rodzaj wizy - Indie:

  • wiza turystyczna - 224 zł;
  • wiza biznesowa - 707 zł;
  • wiza tranzytowa - 132 zł;
  • wiza studencka (ważna na czas trwania kursu) - 385 zł;
  • wszystkie rodzaje wiz oprócz turystycznej, biznesowej, tranzytowej i studenckiej, ważne do 6 miesięcy - 408 zł;
  • wszystkie rodzaje wiz oprócz turystycznej, biznesowej, tranzytowej i studenckiej, ważne do 1 roku - 592 zł;
  • przeniesienie wizy do Indii ze starego do nowego paszport - 63 zł.

Dokumenty dotyczące wizy do Indii

Wizę do Indii można uzyskać po złożeniu następujących dokumentów:

1.      Paszport ważny jeszcze przynajmniej 12 miesięcy, z jedną wolną stroną na wklejenie wizy.

2.      Czytelnie wypełniony formularz wizowy. Wszystkie pola muszą być wypełnione. Uwaga! Od 11 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy formularz wizowy.

3.      Kolorowa fotografia typu paszportowego.

4.      Wydruk biletu lotniczego lub rezerwacji.lotu

 

Typ wizy

Cel podróży

Dokumenty wymagane

Okres ważności wizy

Turystyczna

Osoby podróżujące do Indii w celach turystycznych.

Dowód posiadania biletu powrotnego (Kserokopia biletu lub potwierdzenie rezerwacji). Odstep pomiedzy wjazdami do Indii musi wynosić 2 miesiące. Wiza wydawana jest na okres 3 miesięcy (max. 90dni).
Czas oczekiwania w ambasadzie maksymalnie 2 tygodnie.

Maksymalnie 3 miesiące, jeden wjazd. (Uwaga: Wiza turystyczna nie ulega przedłużeniu i nie może być użyta przy pobycie innym, niż turystyczny.)

Biznesowa

Biznesmen podróżujący do Indii w interesach.

Bilet powrotny. Zaproszenie z firmy indyjskiej. Kopia zaproszenia adresowana do ambasady indyjskiej. Pismo z firmy delegującej(polskiej) do ambasady indyjskiej (w języku angielskim). 
List delegujący z firmy na wyjazd (.doc) 
Zaproszenie od firmy zagranicznej na wyjazd biznesowy / służbowy (.doc)
- Ważność wizy: 3 miesiące od wydania daty (ostatni wyjazd maksymalnie w dniu upływu ważności wizy);
- ilość dni: do 90 dni;
- czas oczekiwania w ambasadzie: 2 tygodnie.

Maksymalnie wiza na 3 miesiące, jeden wjazd.

Wiza wjazdowa

Osoby podróżujące do Indii w celach innych niż turystyczne, społeczne lub biznesowe.

Dokumenty zaświadczające cel wizyty.

Długość wizy wg uznania ambasady.

Wiza tranzytowa

Przejazd przez Indie.

Potwierdzenie możliwości dalszej podróży (Kserokopia biletu lub potwierdzenie rezerwacji). 
Czas oczekiwania w ambasadzie: 2 tygodnie.

Wiza na 14 dni od daty wjazdu do Indii.
7 dni od daty wjazdu w przypadku marynarza mustrującego w porcie indyjskim.

Obywatele państw innych niż Polska i Litwa ubiegających się o wizę do Indii, mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów. (np. kserokopię ważnej karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce.)

Wiza do Indii - ważność


Czas pobytu w Indiach na podstawie wizy regulują określone limity. Okres ważności wizy pobytowej w Indiach liczy się od daty wystawienia, a nie od momentu przekroczenia granicy. Posiadaczom wielokrotnych wiz turystycznych nie wolno wjechać powtórnie do Indii przed upływem 2 miesięcy od ostatniego wyjazdu z Indii. Przepis nie obowiązuje posiadaczy wiz biznesowych i pracowniczych do Indii.
W celu uzyskania informacji związanych z wyjazdem i pobytem w Indiach, prosimy o kontakt z naszym biurem w Warszawie.
Rozglądasz się za wizą do Indii? Zajrzyj do Expowiza Warszawa!

 

Szybki kontakt